Allfrakt
Vi kör fossilfritt i Göteborg HVO 100

Återvinning

Återvinning och avfallshantering i Göteborg med omnejd.

Allfrakt har under åren hjälpt företag runt Göteborg att optimera sin avfallshantering och återvinna sitt utsorterade material på bästa sätt. Alla verksamheter har olika behov av att bli av med sitt avfall. Allfrakt finns därför till hands för att omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt. Idag har Allfrakt över femtio fordon som kör våra kunders material i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Stenungsund, Kungsbacka, Varberg, Lerum, Partille, Alingsås, Mark och Härryda kommuner. Vi har även transporter utanför dessa områden och ser enbart möjligheter till att kunna hjälpa våra kunder. I koncernen har vi en egen anläggning i Mölndal för sortering och balning av återvinningsmaterial såsom wellpapp, plast, kontrospapper och tidningar.

Med vårt breda sortiment kan vi hjälpa er med allt från boxar och kärl till en komplett återvinningscentral. Vi har idag cirka 3000 containrar och 2500 kärl ute hos våra kunder.
Allfrakt är en komplett leverantör i återvinningsbranschen och hämtar allt från kontorspapper till farligt avfall.
Vi erbjuder helhetslösningar för våra kunder med tjänster runt återvinning och miljöteknik så som skötsel av soprum inklusive vågsystem. Allfrakt tillhandahåller statistik på alla typer av uppdrag enligt kundens önskemål.  

Allfrakt har stor kunskap om avfallshantering och assistans på byggarbetsplatser. Vi erbjuder lösningar för bästa möjliga sortering och planeringen under hela projektets tid. Allt för att ni skall få en så kostnadseffektiv avfallshantering som möjligt.

Våra fordon är utrustade med den senaste tekniken så som GPS och fordonsdatorer och alkolås som hjälpmedel för våra chaufförer för snabb och säker service. Alla bilar kör idag hundra procent fossilfritt bränsle för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.