Allfrakt
Vi kör fossilfritt i Göteborg HVO 100

Byggsäckar

Byggsäckar och storsäckar är ett bra komplement när det inte finns tillräckligt med plats för container eller mindre projekt. I miljösynpunkt gör byggsäcken det enkelt att sortera ut mindre typer avfall i olika säckar.

Allfrakt har idag 5 st olika storlekar på säckarna: 200, 500, 1 000, 2 000 liter och special säck för asbest 1 000 liter.

Såhär fungerar det:

  1. Köp dina säckar hos någon av våra återförsäljare eller hos Allfrakt.
  2. Fyll säcken med någon av de aktuella avfallsfraktionerna.
  3. Knyt ihop säcken och märk den med innehållet, exempelvis: Gips.
  4. Placera säcken tillgänglig för kranbil (max 15 meter, längre avstånd offereras separat)

Max antal säckar per hämtning är 15 stycken.

Hitta våra återförsäljare här!

Omklassningsavgift:

Om säcken skulle innehålla annat material än det beställda kommer vi att behöva debitera en omklassningsavgift. Stenmaterial får ej blandas med annat avfall, skulle det inträffa tas det ut en sorteringsavgift.

Följande material kan läggas i säckarna:

Brännbart avfall:

Exempelvis papper, trä, wellpapp, plast, textil, gummi.
Däremot inte gips, impregnerat trä, däck, möbler med stålfjädrar, matavfall, stora mängder PVC-plast, dammande material, träpulver eller långa band.

Blandat med gips:

Blandat brännbart och obrännbart avfall med gips som inte har sorterats ut.
Inte matavfall, farligt avfall, impregnerat trä, dammande material, stenmaterial, sågspån, elektronik, vajer, möbler innehållande stålfjädrar.

Blandat avfall:

Blandat brännbart och obrännbart material som inte sorteras.
Inte matavfall, farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, stenmaterial, sågspån, elektronik, vajer, möbler innehållande stålfjädrar.

Schaktmassor:

Exempelvis makadam, mursten, kakel, tegelsten, takpannor, lecablock, betong, glas och porslin. Fraktionerna ska vara mindre än 40cm, utan armering.

Trä:

Rent och målat trä (ej färskt som grenar och trädstammar). Exempelvis träpallar, bräder, rivningsvirke, träemballage, trämöbler, träspill. Får även innehålla skruv, spik, gångjärn ingående i materialet
Får inte innehålla möbler med ståldelar, gips, färskt trä och impregnerat trä.

Tryckimpregnerat trä:

Trycktbehandlat trä (CCA) endast. Får innehålla skruv, spik och gångjärn i mindre mängder.
Inte rent trä eller målat trä.

Gips:

Både ny och begagnad. Även enstaka reglar av trä eller metall som ej kan separeras från gipset.
Får dock inte innehålla hela väggsegment med reglar kvar.

Asbest

Eternitplattor, asbestbetong och isolering är några av de normala materialtyperna som innehåller asbest.
Asbest måste hanteras enligt gällande lagar som exempelvis transportdokument.

Skrot

All typ av metaller får slängas i säcken. Släng inte elektronikprodukter som skall hanteras på annat sätt.

 

Vi har byggsäcksställ för att göra det enklare att slänga avfallet i säcken. Det är ett enkelt system som håller uppe säcken med hjälp av stativ på en pall. Detta underlättar även förflyttning av byggsäcken med hjälp av en pall lyftare så kan man enkelt ta med sig säcken dit man vill ha den.