Allfrakt
Vi kör fossilfritt i Göteborg HVO 100

Historien om Allfrakt

Från enbilsåkeri till modernt tjänsteföretag

Det startade 1960 med en bil för lokala godstransporter och har sedan utvecklats till dagens breda verksamhet. Utöver transporter har Allfrakt allt mer satsat på återvinning och tjänster inom miljöteknik, ett område där vi gärna vill fortsätta att växa. Ökad sortering och återvinning gynnar både miljö och ekonomi.

Allfrakt AB, med huvudkontor i Mölndal är ett heltäckande transportföretag med särskild inriktning mot återvinning och hantering av restprodukter. I koncernen ingår idag dotterbolagen A- lyft AB och Högsbo Transport AB samt ReWest AB som återvinner wellpapp, kontorspapper och plast i Mölndal.

ReWest hanterade 13 000 ton återvinningsmaterial under 2016. Med hjälp av en mycket effektiv balpress paketeras allt sorterat material i lätthanterliga balar som sedan säljs vidare för återvinning till nytt papper, wellpapp och nya plastprodukter.

– Vi har bredd och kunskap inom området med specialfordon för effektiva och miljöriktiga transporter. Vårt utbud av kärl, behållare, containrar, komprimatorer med mera passar såväl det lilla kontoret som den stora koncernen, byggföretaget, fastighetsbolaget eller kommunen. Vi ger kunderna rådgivning och anpassar tjänsterna till kundernas behov.

Komprimatorer sparar många transporter – och minskar miljöpåverkan

Om man komprimerar det lätta avfallet på plats innebär det färre transporter och smidigare hantering. Komprimatorer och behållare går att kombinera i olika modeller och storlekar, upptill 30 kubikmeter.

Avfallet slängs ner i tratten för hand eller med hjälp av kärlvändare som används för att eliminera höga och tunga lyft.

En komprimator komprimerar avfallet cirka 3 till 5 gånger beroende på material och presskraft. I en container på 30 kbm kan du lasta upp till 150 kbm okomprimerat material.

Har inte glömt sitt ursprung
– Allfrakt grundades just inom godstransporter och har allt sedan starten fortsatt med detta. Våra kranbilar och skåpbilar utför transporter och distribution åt industri och byggföretag. Vi har fordon från 1 ton upp till större kranbilar för att täcka både små och större transportuppgifter. Med kranbilar kan vi lasta och lossa godset på ett smidigt sätt utan tillgång till truckar. Skåpbilar utrustade med bakgavelhiss och öppningsbar sida är ofta idealet för väderskyddad transport av gods. Vi är idag främst inriktade på transporter inom Göteborgsområdet. Om våra kunder har behov av längre transporter ställer vi självklart upp.

Sedan 1960

Gösta Andersson, som fortfarande är aktiv och huvudägare, startade som enbilsåkare med lokala transporter 1960. Verksamheten växte fort och åkeriet var först i Göteborg med liftdumper, en speciell lastbilstyp med möjlighet att lyfta av och på en container.

Liftdumprar används främst för mindre och mellanstora containrar. Fördelen är att fordonen kan hantera containrar i relativt trånga utrymmen och på ojämn mark, vilket passar utmärkt på byggarbetsplatser. Containrar finns i flera varianter för olika behov.

I slutet av 70-talet utökades verksamheten med mobilkranar. I Allfrakt koncerner har vi idag mobilkranar för kundernas behov när det gäller små och medelstora arbeten.

– En kraftig expansion under de senaste åren har bland annat lett till att vi ska bygga ut vårt huvudkontor. Vi förnyar också kontinuerligt vår fordonspark för att möta kundernas önskemål och krav, men även myndigheternas krav när det gäller utsläpp. Under 2016 så har vi köpt två stycken liftdumprar, en frontlastare och en kranbil. Allfrakts verksamhet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Målet är att systemen ska hjälpa oss med ständiga förbättringar för att öka kundnyttan och minska miljöbelastningen.