Allfrakt
Vi kör fossilfritt i Göteborg HVO 100

Om Allfrakt

Allfrakt är verksamt i Västra Sverige med kontor i Mölndal söder om Göteborg. Verksamheten startades 1960 med en bil för lokala godstransporter och har sedan utvecklats till dagens breda verksamhet.

Omsättningen var 2016 cirka 155 miljoner kronor, med cirka 100 anställda i koncernen.

Allfrakt har lång erfarenhet av tjänster för hantering och transporter av restprodukter och återvinning. Allfrakt har under sina 57 år i branschen samlat på sig erfarenhet inom återvinning och miljöteknik. Vi kan erbjuda allt från enkla kärl för kontorspapper upp till kompletta anläggningar för sortering och komprimering. Allfrakt har även utvecklat helhetstjänster för skötsel av soprum, tillsyn och andra tjänster som hör till ett komplett system för optimal återvinning och hantering av restprodukter.

Inom koncernen har vi även tillgång till egen anläggning för balning och sortering av wellpapp, papper och plast. Allt för att du som kund skall få bästa service. Vi har idag ca 3 000 containers hos kunder i Göteborgsområdet.

Samtliga våra fordon uppfyller dagens högt ställda krav på utsläpp, Allfrakt arbetar aktivt för att minimera kundens och egna transporter för att minska sin miljöpåverkan.

Allfrakt erbjuder även tjänster med mobilkranar och kranbilar som täcker kundernas behov vid byggnation och renoveringar. Storleken är från 30 till 130 ton resp. 14 till 65 tonmeter.

Allfrakt är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Den 1 september 2017 förvärvade Veolia hela Hans Andersson Recycling Group AB inklusive dotterbolag och andelar i intressebolag. Samtidigt bytte Hans Andersson Recycling AB namn till Veolia Recycling Solutions Sweden AB. Vår nya ägare Veolia är ett världsledande miljöföretag som tar ett helhetsgrepp om energi, vatten, återvinning och underhåll med industri och infrastruktur i fokus. Veolia erbjuder ett komplett serviceåtagande inom miljöområdet med tyngdpunkt på resursanvändningen och i Sverige finns vi från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

 

Miljö och kvalitet

Allfrakt är ett miljöföretag som jobbar ständigt för att utveckla och bidra till en bättre miljö för alla. År 2016 bytte vi vårt bränsle på bilarna till HVO diesel.
HVO är ett 100 % förnybart dieselbränsle med stora fördelar när det gäller prestanda och avgasernas renhet. Bränslet, som håller premiumkvalitet, tillverkas genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.

Med HVO förnybar diesel i tanken får du:

  • Överlägsen prestanda
  • Tillförlitlighet och enkel drift
  • Avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser
  • Betydande minskning av luftföroreningar